Sản phẩm mới

 • Sóng Nhựa Vuông Có Nắp 3T1new

  Nhựa Đại Lộc
  4786
  124
  Sóng Nhựa Vuông Có Nắp 3T1

  Mã sản phẩm 3T1

  Đơn vị  :            Cái

  Kích thước :      50,8 x 39,8 x 31 cm

  Qui cách:           1 Cái/Kiện

  Nguyên liệu:       PP

  Màu sắc:            Dương, Đỏ, Lá, Vàng

  ...xem chi tiết

 • Rỗ Chữ Nhật Cao Duy Tânnew

  Nhựa Đại Lộc
  4862
  296
  Rỗ Chữ Nhật Cao Duy Tân

  Đơn vị               Cái

  Kích thước cỡ đại  45.9 x 37 x 15.2 cm

  Kích thước cỡ lớn 38.5 x 30 x 12 cm

  Kích thước cỡ trung 34.5 x 26 x 10 cm

  Kích thước cỡ vừa 30.5 x 22 x 9.5 cm

  Kích thước cỡ nhỏ 26.9 x 20 x 9 cm

  Kích thước cỡ mini 23.5 x 17 x 8 cm

  Qui cách  50 Cái/Kiện

  Nguyên liệu PP

  Màu sắc Dương, Hồng, Đỏ, Lá, Vàng

  Giá bán 0 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • Rỗ Chữ Nhật Duy Tânnew

  Nhựa Đại Lộc
  4863
  296
  Rỗ Chữ Nhật Duy Tân

  Đơn vị               Cái

  Kích thước cỡ đại  50 x 34 x 11.5 cm

  Kích thước cỡ lớn 43 x 30 x 10 cm

  Kích thước cỡ trung 38 x 26 x 9 cm

  Kích thước cỡ nhỏ 28,8 x 20 x 7,5 cm

  Kích thước cỡ mini 25 x 17 x 7 cm

  Qui cách  50 Cái/Kiện

  Nguyên liệu PP

  Màu sắc Dương, Hồng, Đỏ,

  Lá, Vàng

  ...xem chi tiết

 • Kệ Đựng Dụng Cụ Bằng Nhựa Duy Tânnew

  Nhựa Đại Lộc
  4864
  296
  Kệ Đựng Dụng Cụ Bằng Nhựa Duy Tân

  Đơn vị               Cặp

  Kích thước cỡ Đại 30 x 48.5 x 17 cm

  Kích thước cỡ lớn 21 x 35 x 15 cm

  Kích thước cỡ trung 15 x 25 x 11 cm

  Kích thước cở nhỏ 12 x 18 x 8 cm

  Qui cách  5 Cặp/Kiện

  Nguyên liệu PP

  Màu sắc Dương, Đỏ,

  Giá bán 0 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • Sóng Bít Nhỏ Duy Tânnew

  Nhựa Đại Lộc
  4865
  296
  Sóng Bít Nhỏ Duy Tân


  Đơn vị               Cái

  Kích thước  46.5 x 31 x 10.5 cm

  Qui cách  50 Cái/Kiện

  Nguyên liệu PP

  Màu sắc Dương, Đỏ, Lá, Hồng, Trắng

  ...xem chi tiết

 • Sọt Nhựa Vuông Cỡ Đạinew

  Nhựa Đại Lộc
  4867
  296
  Sọt Nhựa Vuông Cỡ Đại

  Đơn vị               Cái

  Kích thước:  44 x 44 x 51 cm

  Qui cách  10 Cái/Kiện

  Nguyên liệu PP

  Màu sắc Dương, Hồng, Lá, Đỏ

  ...xem chi tiết

 • Sọt Nhựa Oval Duy Tânnew

  Nhựa Đại Lộc
  4868
  296
  Sọt Nhựa Oval Duy Tân


  Đơn vị               Cái

  Kích thước loại lớn : 44 x 44 x 54.5 cm

  Kích thước loại trung: 41 x 41 x 45 cm

  Kích thước loại vừa: 35 x 35 x 38 cm

  Kích thước loại nhỏ: 31 x 31 x 33 cm

  Kích thước loại mini: 26 x 26 x 18 cm

  Qui cách  10 Cái/Kiện

  Nguyên liệu PP

  Màu sắc Dương, Hồng, Lá, Đỏ

  ...xem chi tiết

 • Sọt Nhựa Có Quai Nhỏ Và Trungnew

  Nhựa Đại Lộc
  4869
  296
  Sọt Nhựa Có Quai Nhỏ Và Trung

  Mã sản phẩm No730

  Đơn vị               Cái

  Kích thước Loại Trung  Ø 31 x 34 cm

  Kích thước Loại Nhỏ Ø 26 x 25.5 cm

  Qui cách  50 Cái/Kiện

  Nguyên liệu PP

  Màu sắc Dương, Hồng, Đỏ,

  Lá nhạt

  Giá bán 0 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • Sóng Nhựa Đựng Tôm

  Nhựa Đại Lộc
  4870
  296
  Sóng Nhựa Đựng Tôm

  Mã sản phẩm No.1062

  Đơn vị              Cái

  Kích thước  46,5 x 33,3 x 15,5 cm

  Qui cách  50 Cái/Kiện

  Nguyên liệu PP

  Màu sắc Dương, Đỏ, Lá, Vàng

  Giá bán 0 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • Sóng Trái Cây

  Nhựa Đại Lộc
  4871
  296
  Sóng Trái Cây

  Mã sản phẩm No.948

  Đơn vị :             Cái

  Kích thước:       71,4 x 46 x 33 cm

  Qui cách:           1 Cái/Kiện

  Nguyên liệu:       HDPE

  Màu sắc:            Dương, Đỏ, Lá, Vàng

  Giá bán 0 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • Rỗ Nhựa Chữ Nhật Cao 3T8

  Nhựa Đại Lộc
  4872
  296
  Rỗ Nhựa Chữ Nhật Cao 3T8

  Mã sản phẩm No.978

  Có Nhiều Màu Sắc: Xanh Dương, Xanh Lá, Vàng, Đỏ, Hồng.

  ...xem chi tiết

 • nhựa cây tròn PE,PP phi 140mm

  Nhựa Đại Lộc
  4770
  88
  nhựa cây tròn PE,PP phi 140mm

  Giá bán 57000 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • nhựa cây PP,PE phi 50mm

  Nhựa Đại Lộc
  4771
  88
  nhựa cây PP,PE phi 50mm

  Giá bán 117000 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • nhựa cây PE phi 100mm

  Nhựa Đại Lộc
  4772
  88
  nhựa cây PE phi 100mm

  Giá bán 445000 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • Nhựa Cây PE phi 20- 160mm

  Nhựa Đại Lộc
  4773
  88
  Nhựa Cây PE phi 20- 160mm

  Giá bán 57000 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • túi đựng rác đen CN kích thước theo yêu cầu

  Nhựa Đại Lộc
  4833
  148
  túi đựng rác đen CN kích thước theo yêu cầu

  - túi đựng rác đủ mọi kích thước

  - giao hàng miễn phí tận nơi

  - chất liệu dẻo , không mùi

  Giá bán 29000 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • sóng nhựa HT 375

  Nhựa Đại Lộc
  4876
  148
  sóng nhựa HT 375

  Giá bán 138000 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • PE Foam 1mm

  Nhựa Đại Lộc
  4785
  88
  PE Foam 1mm

  Giá bán 490000 VND/kg

  ...xem chi tiết

 • nhựa cây PP phi 25

  Nhựa Đại Lộc
  4778
  229
  nhựa cây PP phi 25

  Giá bán 29500 VND/kg

  ...xem chi tiết